>

تبلیغات

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

عکس های بازیگران در هجدهمین مراسم جشن خانه سینما

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

هجدهمين جشن خانه سینما

هجدهمین جشن بزرگ سینمای ایران با یک روز تاخیر دیشب دوشنبه 22 شهریورماه در باغ ملی واقع در میدان مشق و با حضور جمع کثیری از سینماگران و مسئولان سینمایی کشور از جمله ﺣﺠﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﯾﻮﺑﯽ، ﯾﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﻤﺪﯼ، ﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﺭﺍﻥ، ﮐﻤﻨﺪ ﺍﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ، ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﮐﻤﺎﻝ ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺍﺻﻼﻧﯽ، ﻣﻬﺪﯼ ﻓﺨﯿﻢ ﺯﺍﺩﻩ، ﺁﺗﯿﻼ ﭘﺴﯿﺎﻧﯽ، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺍﺳﺪﺯﺍﺩﻩ، ﺑﯿﮋﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺧﯿﺎﻡ، ﺣﺎﻣﺪ ﺟﻌﻔﺮﯼ، ﻫﺎﺩﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﻋﻠﯽ ﺍﻭﺳﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺷﺠﺎﻉﻧﻮﺭﯼ، ﻣﯿﻨﺎ ﻭﺣﯿﺪ، ﺑﺮﺯﻭ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ، ﺭﺿﺎ ﮐﯿﺎﻧﯿﺎﻥ، ﺭﻭﯾﺎ ﻧﻮﻧﻬﺎﻟﯽ، ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﻤﮑﺎﻧﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﺣﺒﺨﺶ، ﻭﯾﺸﮑﺎ ﺁﺳﺎﯾﺶ، ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ، ﻫﻮﻣﻦ ﺳﯿﺪﯼ، ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﮐﺒﺮﯼ، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻃﺎﺋﺮﭘﻮﺭ، ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﮐﻮﺛﺮﯼ، ﺑﺎﺑﮏ ﺣﻤﯿﺪﯾﺎﻥ، ﻣﺮﯾﻼ ﺯﺍﺭﻋﯽ، ﻣﺴﻌﻮﺩ ﮐﺮﺍﻣﺘﯽ، ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻥ، ﻋﻠﯽ ﺩﻫﮑﺮﺩﯼ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ، ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﺩﯼ، ﻣﻬﻨﺎﺯ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎﺭﯼ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪﺁﺭﯾﺎ، ﺍﻣﯿﻦ ﺗﺎﺭﺥ برگزار شد.

کمال ﺗﺒﺮﯾﺰﯼ ﺩﺑﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ در ابتدای این مراسم در سخنانی ﮔﻔﺖ: امیدوارم که تقارن این 2 روز عید قربان و روز ملی سینما بهانه ای برای کشتن صفات زشت در برابر روح سرافراز هنر باشد.

وی افزود: ﺍﻣﺴﺎﻝ شاهد بودیم که ﮔﺎم ﺑﺰﺭگی ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻤﻊ کثیری ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ فرهنگ و ﻫﻨﺮ و همچنین مسئولان ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻭﺭﯼﻫﺎ حضور ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

دبیر این جشن ادامه داد: در این مراسم از 450 داور تقدیر و تشکر می کنم زیرا ﺁﺭﺍﯼ ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎﯼ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﺪئو ﭼﮏ نیاز می شد و در این بین شاهد بودیم که ﻧﺎﻣﺰﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ.

تبریزی خاطرنشان کرد: این مسیر به خوشفکری جوانان ایمان دارد و افزایش داوری ها نزدیکی به عدالت و رضایت عمومی بیشتری را به دنبال دارد.

وی در پایان تصریح کرد: از ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻧﻔﺲ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ می کنم و باید عرض کنم که ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼش خود ﺭﺍ ﮐﺮﺩیم تا ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﻔﻬﻤﺪ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ بر این اساس ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ.

در بخش بعدی این مراسم "ﻫﺎﺩﯼ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻥ" کارگردان ﻭ "حامد ﺟﻌﻔﺮﯼ" ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻧﯿﻤﯿﺸﻦ ‏"ﺷﺎﻫﺰﺍﺩﻩ ﺭﻭﻡ"  ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ دریافت کردند.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﺭﻟﻮ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ "ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺫﻫﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻣﻦ" اهدا شد.

 ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻪ "ﺍﯾﻤﺎﻥ ﮐﺮﻣﯿﺎﻥ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ " ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭼﻬﺮﻩﭘﺮﺩﺍﺯﯼ ﺑﻪ "ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺧﻠﺞ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻪ "ﻏﺰﺍﻟﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺻﺪﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺑﻪ "ﺁﺭﺵ ﻗﺎﺳﻤﯽ" ﺑﺮﺍﯼ فیلم ‏"ﺧﺸﻢ ﻭ ﻫﯿﺎﻫﻮ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺻﺪﺍﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ "ﺍﻣﯿﻦ ﻣﯿﺮﺷﮑﺎﺭﯼ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ "ﺍﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻗﺪﺳﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ" اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ بهترین جلوه های ویژه بصری ﺑﻪ "ﻫﺎﺩﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ "ﺑﺎﺩﯾﮕﺎﺭﺩ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻭ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ "ﮐﺎﺭﻥ ﻫﻤﺎﯾﻮﻥ ﻓﺮ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ "ﺑﺎﺩﯾﮕﺎﺭﺩ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ بهترین ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﻪ "ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ‏"ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" ﺍﻫﺪﺍ ﺷﺪ.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ به "ﻫﻮﻣﻦ ﺑﻬﻤﻨﺶ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻓﯿﻠﻢ "ﺍﮊﺩﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﺮﺩ به "ﻧﻮﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ" ﺑﺮﺍﯼ فیلم ‏"ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" اهدا شد.

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

نوید محمدزاده در مراسم جشن خانه سینما

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﮑﻤﻞ ﺯﻥ ﺑﻪ "ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺻﺪﺭﻋﺮﻓﺎﯾﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ "ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽﻧﺎﻡ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول مرد به "پیمان معادی" ﺑﺮﺍﯼ ‏فیلم "ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" اهدا شد.

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ اول زن به "ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ ‏"ﮐﻮﭼﻪ ﺑﯽﻧﺎﻡ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

باران کوثری در مراسم جشن خانه سینما

ﺗﻨﺪﯾﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺳﯽ به فیلم سینمایی "ﺟﺎﻣﻪﺩﺭﺍﻥ" اهدا شد.

تندیس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ "ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ" ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ "ﺍﺑﺪ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ" ﺍﻫﺪﺍ شد.

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

سعید روستایی در مراسم جشن خانه سینما

در بخش دیگری از این برنامه نیز "ﺳﻌﯿﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ" ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ جشن ﺧﺎﻧﻪ سینما برگزیده شد. همچنین فیلم "ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻏﺒﺎﺭ" ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ معرفی ﺷﺪ.

گفتنی است که ﻫﺠﺪﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺁﺗﺶﺑﺎﺯﯼ ﻭ ﻧﻮﺭﺍﻓﺸﺎﻧﯽ در ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺩﺍﺩ.

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

امین تارخ در مراسم جشن خانه سینما

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

پیمان معادی و مریلا زارعی

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

هانیه توسلی و رضا عطاران

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

نوید محمدزاده

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

مهناز افشار و ساره بیات

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

مینا ساداتی و بابک حمیدیان

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

آتیلا پسیانی در مراسم جشن خانه سینما

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

بابک حمیدیان و مینا ساداتی در مراسم جشن خانه سینما

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

نوید محمدزاده و پیمان معادی در مراسم جشن خانه سینما

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

مهناز افشار و حسین یاری

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

باران کوثری

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

فرشته صدر عرفایی

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

رویا تیموریان و مسعود رایگان

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

رضا کیانیان

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

رامبد جوان

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

پیمان معادی

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

بازیگران در مراسم جشن خانه سینما

سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

 سری اول عکس های بازیگران در مراسم جشن خانه سینما و اسامی برندگان

افسانه بایگان در مراسم جشن خانه سینما

کامپک - ایسنا - تسنیم

گرداوری و تنظیم : پرشین وی

2031

اخبار مرتبط:

تصاویر کامل از حضور بازیگران مشهور سینما در جشن خانه سینما

تصاویری از پوشش و تیپ هنرمندان در جشن های روز ملی سینما و خانه سینما

شیوه جدید اهدای تندیس های شانزدهمین جشن خانه سینما به هنرمندان در منزل و محل کارشان + تصاویر

سلفی مهناز افشار با ویشکا آسایش در جشن خانه سینما

فاطمه معتمدآریا و امین تارخ در هفدهمین جشن خانه سینما + تصاویر

شیطنت های جالب رامبد جوان در جشن خانه سینما +تصاویر

چهره ها و بازیگران معروف در هجدهمین جشن خانه سینما + گزارش تصویری

انتخاب بهترین بازیگران زن جشن خانه سینما

گزارش تصويري کامل از جشن خانه سينما

رفع مسئولیت

مطالب از سایت های مجاز و ایرانی جمع آوری شده و لذا در صورت وجود مشکل از طریق گزارش تخلف با ما در میان بگذارید.

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

هاب سیتی 98 پلی